Le défi

Hallo kleuters.

Wij zijn Henri en Gerco

en hebben een verhaaltje gemaakt

met de woorden

die jullie bedacht hebben.

(Bonjour les maternelles.

Nous sommes Henri et Gerco

et nous avons inventé une histoire avec les mots

auxquels vous avez pensé.)

 

 

Leentje en Peter gingen op vakantie met hun ouders.

Leentje et Peter partirent en vacances avec leurs parents.

Aangekomen in het vakantiehuis,

Arrivés à leur maison de vacances,

gingen Leentje en Peter wandelen in het bos.

ils allèrent se promener dans le bois.

Ze hadden glazen voor limonade, koekjes

Ils emportèrent des verres pour la limonade, des gâteaux

en snoepjes mee voor onderweg.

et des bonbons pour faire le chemin,.

Leentje plukte bloemen

Leentje cueillit des fleurs

en Peter raapte een stok op van de grond.

et Peter ramassa un bâton par terre.

Hij gebruikte hem als wandelstok.

Il s'en servit comme canne.

Ze liepen diep het bos in en aten alles op.

Ils entrèrent profondément dans le bois et dévorèrent tout.

Toen ze weer in het vakantiehuis zaten,

De retour à la maison,

aten ze het middageten.

c'était l'heure du déjeûner.

Daarna namen hun vader en moeder hen mee uit rijden.

Ensuite, leur père et leur mère les emmenèrent en voiture.

Ze reden langs bossen en velden

Ils longèrent des bois et des champs

en zagen ook een tractor die het land ploegde.

et ils virent un tracteur qui labourait la plaine.

Toen ze even stopten om wat te drinken.

Puis, ils s'arrêtèrent pour boire un coup.

Zagen ze een hele mooie vlinder.

Ils virent un très joli papillon.

Hij vloog van bloem tot bloem.

Il voletait de fleur en fleur.

Leentje en Peter maakten een dansje tussen de bloemen.

Leentje et Peter dansèrent au milieu des fleurs.

Ze plukten er ook een paar.

Ils en cueillirent aussi quelques-unes.

Weer in het vakantiehuis zetten ze die in een vaas.

De retour à la maison, ils les installèrent dans un vase.

Toen ze het avondeten op hadden, gingen ze naar bed.

Après le dîner, au lit.

De volgende ochtend aten ze eerst een broodje.

Le lendemain matin, ils déjeûnèrent d'un petit pain.

Ze gingen de auto weg.

Ils partirent en voiture.

En zagen dat er markt was.

Et virent que c'était le marché.

Ze liepen de markt op.

Ils se promenèrent dans les allées du marché.

Ze gingen ergens wat drinken.

Ils allèrent boire quelquepart boire un petit quelque chose.

Dat vonden ze lekker.

Ils apprécièrent beaucoup.

Ze namen ook nog een koekje.

Ils mangèrent encore un petit gâteau.

Ze gingen de markt weer op.

Ils retournèrent sur le marché.

Ze liepen naar iemand die postkaarten maakte.

Ils rencontrèrent quelqu'un qui faisait des cartes postales.

Daar kochten ze voor elk familielid een.

Alors ils en achetèrent pour toute la famille.

Weer in het vakantiehuis stuurden ze die op.

De retour à la maison, ils les écrivirent pour les envoyer.

De verdere vakantie vloog voorbij.

Le reste des vacances passa.

Het was een leuke vakantie.

Ce furent des vacances super.

Henri en Gerco van de OBS de Rolpaal in Blokzijl - uit Nederland

 

En het was een heel moie verhaal !

Neem maar Jip en Janneke in plaats van Leentje en Peter,

dan kon Annie M.G. Schmidt

zo een moie verhaal schrijven !

( maar waar is de wortel gegaan ?)