Het verhaal

Doe je mee ?

Ons papieren slakjes

Andere
gedichten
over slakjes

 

Little Snail

Petit escargot